ဤသည်မှာ MyLAFF google အုပ်စုအတွက်စာရွက်စာတမ်း repositoryဖြစ်ပါတယ်။ (MyLAFF) မြန်မာနိုင်ငံတွင်မြေယာ, Agribusiness, သစ်တောရေးရာဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်မျှဝေများအတွက်ဖိုရမ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဖွဲ့ဝင်များအလှူရှင်အေဂျင်စီများနှင့် NGO များ, လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများ, စီမံကိန်းအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများ, ပညာရှင်များနှင့်စီးပွားရေးလူတို့ပါဝင်သည်။

ဒီ နေရာကိုဝင်ရောက်ခွင့်ရရန်, သင်ပထမဦးဆုံး MyLAFF မှာ google အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် မှတ်ပုံတင် လုပ်ရန်လိုအပ်သည် https://groups.google.com/forum/#!forum/MyLAFF